संचालित कार्यक्रमहरु

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम समावेशी, उत्तरदायी र स्थानिय शासन एवम सहभागितामुलक सामुदायिक नेतृत्वमुखि विकास मार्फत गरीबी घटाउन योगदान पुगोस भन्ने उदेशयले स्थापना गरिएको एक राष्ट्रिय कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमको प्रमुख कार्य समुदायहरु र समुदायका सबै वर्गहरुलाई सक्रिय रुपमा स्थानीय शासन प्रक्रियामा संलग्न गराउनु हो। यो क्रियाकलापको उदेश्य समुदायहरु र स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्दै योजना निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा निर्णंय कार्यान्वयन र स्थानीय सरकारको काम कारवाहि तथा क्रियाकलापमा साझा संलग्नता गराउनु हो । 

नयाँ बाटो नयाँ पाईला कार्यक्रम

चालित गाविसः
सामुदायिक समूह संख्याः
लक्षित समुदायः
श्रमिक बालबालिका तथा तिनका अभिभावक
विश्व शिक्षासंगको साझेदारीतामा संचालित यस कार्यक्रम धादिङ जिल्लाका ५ वटा गाविसका बिशेष गरी श्रमिक बालबालिकालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर शैक्षिक माध्यमले बिद्यालय बालक्लब मार्फत बाल श्रम न्यूनिकरणका लागि बालबालिका र अभिभावकलाई सहयोग गर्ने काम साचालन भइरहेको छ । बालबालिकाहरुको अधिकारलाई ध्यानमा राखी श्रमिक बालबालिका कोचिङ कक्षा संचालनपरिवार तथा बिद्यालयका अभिभावक तथा शिक्षकलाई प्रकृती अनुसार क्षमता अभिवृद्धी गर्न विभिन्न तालिमअध्ययन अवलोकन भ्रमण तथा अन्तरकि्रयाबालबालिकालाई शैक्षिक सामग्रीअभिभावकहरुलाई आय-आर्जनमा सहयोग कार्यक्रम साचालन गरिरहेको छ । विश्व शिक्षा नेपालको साझेदारीमा संचालित यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको बालश्रममा आवद्ध बालबालिका तथा निकृष्ट प्रकारका श्रममा संलग्न बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्म आउने वातावरण तय गरी शैक्षिक अवसर प्रदानउनीहरुलाई जीवन उपयोगी व्यावसायिक सीपमा आवद्ध गराउनेबालबालिकाहरुलाई बालश्रमको ज्ञान दिदै उनीहरुसँग सम्बन्धित संवेदनसिल विषयबस्तुहरुमा उनीहरुको गोपनियताको अधिकारको संरक्षण साथै बालश्रम उन्मुलन गर्न नीतिगत तहमा पहल गरी लक्षित बर्गसम्म प्रभावकारी रुपमा पुग्ने रहेको छ ।