प्रयासका साझेदारहरु

वर्तमान

 1. युनाइटेड मिसन टु नेपाल
 2. रुम टु रिड
 3. गरिवी निवारण कोष
 4. विश्व शिक्षा
 5. रेष्टलेस डेभलपमेन्ट
 6. जिल्ला विकास समिती धादिङ

विगत

 1. उज्यालो भबिष्य कार्यक्रम - विश्व शिक्षा
 2. दिगो भू व्यवस्थापन कार्यक्रम - एस.एस.एम.पी
 3. गाउँ विकास कार्यक्रम जि.वि.स. - स्थानीय विकास कोष
 4. समुदाय तथा युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम -  एस.पी.डब्लु
 5. घर भित्रको धुवाँ न्यनिकरण चिम्नी हुड कार्यक्रम -  प्राक्टिकल एक्शन
 6. सुरक्षित बसाई सराई कार्यक्रम - विश्व शिक्षा